Waarom de voorlichting over het arbeidsperspectief in het MBO best wel lastig is.

entrepreneur-593378_640Dik twee jaar geleden (maart 2014) meldde NU.nl dat minister Bussemaker meer aandacht wilde voor het arbeidsperspectief bij studiekeuze. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) had een mooi onderzoek gedaan waar resultaten uit kwamen waar Bussemaker niet heel tevreden over was. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vraag en aanbod betreft studenten en banen niet echt overeen kwamen.

Totaal onverwacht waren deze resultaten niet. Aangezien er in 2013 al een regionaal investeringsfonds van 100 miljoen in het leven was geroepen. Het doel van dit fonds is om aansluiting van het onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven te verbeteren. Deze zal niet in het leven geroepen zijn als de problemen niet bekend zouden zijn.

Vandaag publiceert De Nationale Onderwijsgids niet alleen dat 30% van de studenten spijt hebben van hun studiekeuze, maar ook hebben Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en CNV Jongeren hun onderzoek gepresenteerd. Zij hebben samen 100 opleidingen onderzocht. Ze concluderen dat maar weinig mbo-instellingen op een heldere en juiste manier aanstaande studenten voorlichten over het arbeidsmarktperspectief van een opleiding. Scholen zijn verplicht deze voorlichting te geven, maar mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Zowel JOB als CNV Jongeren vindt het belangrijk dat studenten goed worden voorgelicht betreft hun kansen op de arbeidsmarkt.

Het probleem van arbeidsperspectief

Het is inderdaad erg belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht over hun kansen en mogelijkheden op de markt. Het probleem van arbeidsperspectief ligt echter in het verlengde van het grote probleem waarmee het beroepsonderwijs op dit moment kampt. Tijden veranderen, ontwikkelingen gaan zo hard dat er geen opleiding is die zijn curriculum snel genoeg kan aanpassen zonder nauwe samenwerking van de arbeidsmarkt zelf… Bedrijven hebben ook geen meerjaarplannen meer. Er wordt gewerkt met visies, waarden en statuten, maar meerjaarplannen zijn passé.

Als bedrijven niet zo ver in de toekomst kunnen kijken? Hoe kunnen we dan van het onderwijs verwachten dit wel te doen? Als het bedrijfsleven niet kan inschatten welke vaardigheden hun personeel moet hebben over 5 jaar, hoe kunnen we dit dan verwachten het onderwijs?
Studie in Cijfers van het SBB brengt goed in kaart wat het arbeidsperspectief is op dit moment. Nu dus. Maar in 4 jaar kan zoveel veranderen en mogen we er vanuit gaan dat de huidige cijfers van 2016 in 2020 ook nog actueel zijn?

Voorlichting over arbeidsperspectief in de toekomst

Uiteindelijk zijn MBO’s afhankelijk van de ontwikkelingen in een branche, op de arbeidsmarkt om hun studenten zo goed mogelijk op te leiden. Daarom is het van belang zoals alle onderzoeken aangeven dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar zouden moeten aansluiten. Dit is in het belang van onze samenleving en vooral in onze dynamische en veranderlijke samenleving.

De Online Campus van CampusInc biedt onderwijs en bedrijfsleven de mogelijkheid samen een realistische beeld te vormen over arbeidsperspectief. We beginnen hier in september mee op stadsniveau in Zoetermeer. Ben je nieuwsgierig of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Recommended Posts

Leave a Comment

Neem contact met ons op

In een klik kennis & talent ontsluiten? Wij horen graag van je!