Waarom netwerkscholen de toekomst zijn.

play-stone-1237457_1280Dat “het zijn van een netwerkschool” niet meer in de visie van een school kan ontbreken mag duidelijk zijn. Om studenten goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst is het van belang dat bedrijven mee denken over de inhoud van het onderwijs. In het traditionele onderwijs is daar niet genoeg ruimte voor en scholen zijn hard bezig met de transitie naar een netwerkorganisatie. Samen met het bedrijfsleven nieuwe onderwijsproducten maken, dat is de trend. Zo schreven we eerder over docentenstages. Een mooi voorbeeld om arbeidsmarkt en onderwijs op regionaal niveau met elkaar te verbinden.

Wat is een netwerkschool

Een netwerkschool kan op meerdere manieren en niveau’s worden ingericht. Sommige scholen zetten het gedachtegoed van de netwerkschool in op microniveau. In dat geval gaat het veel over mobiliteit binnen en tussen opleidingen. Studenten in het middelbaar onderwijs kunnen vakken volgen op een hoger niveau, zo meldde de Volkskrant in februari. De netwerkschool op microniveau richt zich op de behoeften van de individuele student. Een opleiding op maat.

Maar ook op mesoniveau gaan scholen ermee aan de slag. Zo wordt het bedrijfsleven betrokken bij het onderwijs om het onderwijsprogramma zo goed mogelijk te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Scholen weten dat de bijdrage die ze leveren aan de regionale economie moet blijven aansluiten. De onderwijsinstelling inrichten als een netwerkschool draagt bij aan deze aansluiting.

Uiteindelijk zijn er ook al organisaties die op macroniveau toewerken naar de netwerkschool. Het verbinden van regio’s, onderwijssystemen en plaats en tijd onafhankelijk studeren. Zo verlopen uitwisselingen van studenten tussen universiteiten steeds beter, kunnen er vaker examens worden gemaakt op afstand dankzij o.a. proctorexam en draagt het internet bij aan betere communicatie.

Netwerkscholen zijn de toekomst

In 2010 is er een experiment gestart met 5 scholen die een netwerkschool zijn begonnen. “Netwerkschool is geen modelschool, maar een model om na te denken over de inrichting van een mbo-school. Centraal staat een slimme en flexibele organisatie van het competentiegericht onderwijs. Dit betekent ook: slimmer werken voor onderwijsprofessionals en managers.” Aldus het experiment van de netwerkschool uit 2010.

De Online Campus helpt onderwijsinstellingen zijn functie als netwerkschool te kunnen uitoefenen. Met de Online Campus is de onderwijsinstelling in staat zijn gehele netwerk in kaart te brengen. Doordat het gehele netwerk in 1 klik te bereiken is kan de school optimaal gebruik maken van zijn netwerk. De school beheert een netwerk waar het bedrijfsleven en studenten aanwezig zijn. De Online Campus brengt mensen in contact om leren en ontwikkeling te stimuleren. Samen een leven lang leren met de Online Campus. De eerste stap naar een Smart City.

Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Neem contact met ons op

In een klik kennis & talent ontsluiten? Wij horen graag van je!