Het organiseren van de keten: van onderwijs naar arbeidsmarkt

metal-chain-371925_640Vandaag de dag is de oudste keten die we kennen, die van vraag en aanbod, een wirwar geworden. Ondanks alle inzet ondersteund door inhoudelijke visies, beleidstukken en onderzoeken is de afgelopen decennia de omvang van het aantal regisseurs van de arbeidsketen in een versnelling gekomen. Huidige trends van digitalisering, robotisering, flexibilisering, schaarste en participatie maken momenteel de keten in zijn huidige vorm onbeheersbaar. Interessant bij de gedachte dat in het simpele beginsel van vraag en aanbod niets is veranderd en iedere deelnemer van de keten dezelfde behoefte heeft. En ook dat markten en sectoren vragen om een gerichte aanpak, waarbij specifieke vraag en aanbod zichtbaar moet zijn.

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt in de gehele keten

Dagelijks gebruikt iedereen app’s: om te winkelen, voor het vinden van een nieuwe partner of om te communiceren zoals bijvoorbeeld via whatsapp. Dat biedt mogelijkheden.

Wij van CampusInc zijn van mening dat ook de arbeidsmarkt toe is aan transparantie, aan vernieuwing. Alles open, niet meer zoeken. Inzicht en de ontmoeting centraal. Zorg voor beeldvorming bij beroepen, professionals en werkgevers. Opleiden voor sectoren waar tekorten zijn en zoektochten naar werk voor professionals is verleden tijd.

CampusInc heeft een tool ‘applicatie’ ontwikkeld waarmee arbeidsmarkt-keten-platformen ingericht worden. Matchen en ontmoeten staan centraal, geen tussenkomst van derden en alles transparant. Dat betekent: niet meer zoeken via banensites maar dat simpelweg specifieke ketens rondom arbeid volgens het gedachtengoed van internet-winkelen open zijn. Denk aan steden, sectoren, onderwijs-instellingen en meer. Onderwijs- platformen voor praktijk en ontmoeting tijdens de studie, voor regionale arbeidsmarkt-platformen rondom steden voor bijvoorbeeld massaontslag tot aan sectoren-platformen met tekorten zoals maritiem en logistiek.

Door de samenwerking en de transparantie zorgen we ervoor dat alle partijen op elke moment kunnen zoeken door de vraag en aanbod. Ook geen onderscheid in deelnemers: iedereen toont zich in alle volledigheid, van wie ze zijn tot aan hun inhoudelijke kennis van zaken in hun portfolio. Volgens de principes van de internet-dating vindt er matching plaats tussen professionals, werkgevers en andersom.

Voordelen van het aanpakken van de gehele keten

Omdat wij bij CampusInc geloven in mobiliteit zijn deelnemers van het ene arbeidsmarkt-keten-platform in staat om hun ‘profiel met portfolio’ te tonen op het andere. Daarmee gaat voortaan het ‘profiel met portfolio’ de gehele carrière met de professional mee. Door in publiek-private samenwerking de (keten)-platformen in te richten wordt niet alleen de vrijblijvendheid opgelost maar samenwerking gesmeed en regie georganiseerd.

Alle deelnemers aanwezig, alle inhoud van de sector ontsloten en alle informatie voor iedereen voor handen. Mogelijkheden zijn divers: een beeld bij het beroep, beroepsinformatie beschikbaar voor onderwijs, sector informatie op detailniveau, invullen van latente arbeids-behoefte of meer.

Wij zijn altijd opzoek naar gesprekspartners met een visie op het vraagstuk aansluiting arbeidsmarkt – onderwijs. Mocht jij geinteresseerd zij in onze visie en wil je meer weten over hoe CampusInc dit realiseert? Neem dan gerust contact met ons op.

Recommended Posts

Leave a Comment

Neem contact met ons op

In een klik kennis & talent ontsluiten? Wij horen graag van je!