Docentenstage: Samenwerkingen tussen onderwijs & bedrijfsleven

books-1012088_640Het is belangrijk dat in het mbo onderwijsinstellingen samenwerken met het bedrijfsleven om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Aldus Rijksoverheid in een bericht van afgelopen week.

Wij zijn veel in gesprek met onderwijsinstellingen. Steeds vaker horen we dat op het MBO de docentenstage wordt ingevoerd. Een prachtig voorbeeld om samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. Een goede manier om als docent op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied. Voorop lopen de horecaopleidingen. In september 2015 ondertekenden de opleidingsdirecteuren van de MBO -horecaopleidingen en Koninklijke Horeca Nederland zelfs een samenwerkingsagenda. Maar ook op het Johan Cruijf  College en in Rotterdam wordt de docentenstage ingezet met als doel dat docenten op de hoogte blijven betreft de ontwikkelingen in hun vakgebied. Zo vertelde één van de opleidingsdirecteuren dat het zo populair is dat er een te kort is aan stageplaatsen voor docenten.

En dat is waar wij u kunnen helpen. De Online Campus is ontworpen om de samenwerking tussen onderwijs & bedrijfsleven te bevorderen. Op de Online Campus dat in beheer is van de school, worden niet alleen studenten aan stageplaatsen geholpen, maar kunnen ook docenten in contact komen met bedrijven. Docenten kunnen zelf een bedrijf uitkiezen waar ze stage willen lopen. Ze kunnen bedrijven uitnodigen voor gastcollege’s of een bedrijfsbezoek plannen, met of zonder leerlingen.

De Online Campus is de Tool om bedrijfsleven en onderwijs beter met elkaar te laten samenwerken. Wil jij meer weten over de Online Campus? Sparren over mogelijkheden om docentenstages een plek te geven in jouw onderwijsinstellingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Recommended Posts

Leave a Comment

Neem contact met ons op

In een klik kennis & talent ontsluiten? Wij horen graag van je!